Aktuální dokumenty

GDPR

Vyvěšeno Sejmuto Název
01.11.2019 - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle čl. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
01.11.2019 - Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách Městysu Žernov

Ostatní dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.05.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška OOP na přechodnou úpravu provozu - Žernovský bajk ROAD 2020
28.04.2020 20.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP k přechodné úpravě dopravního značení při akci BAJK ROAD 2020
27.04.2020 30.06.2020 Veřejná vyhláška FÚ - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2020
16.04.2020 - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech SO ÚPA duben 2020
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP MZe k zalesňování po kůrovcové kalamitě
05.03.2020 - Závěrečný účet SO ÚPA za rok 2019
03.03.2020 - Program rozvoje městyse na období 2019 - 2025
03.03.2020 - Plán rozvoje sportu 2018 - 2025
24.02.2020 - Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Hospodaření obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
12.05.2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
12.05.2020 - Návrh Závěrečného účtu městyse Žernov za rok 2019
07.04.2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
06.02.2020 - Schválený rozpočet městyse Žernov na rok 2020
16.01.2020 - Rozpočtové opatření č. 13/2019
14.01.2020 - Návrh rozpočtu městyse Žernov na rok 2020

Zápisy a usnesení zastupitelstva

Vyvěšeno Sejmuto Název
14.04.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 6.4.2020 formou videokonference
11.02.2020 31.12.2020 Zápis a usnesení zastupitelstva ze dne 3.2.2020

Obecní vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
17.12.2019 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb na veřejných prostranstvích

Strana 1 z 6